Uppgiften var att klippa in en person från en utomhusmiljö till en inomhusmiljön. Det svåra var ljuskorrigeringen.